III Festiwal Książki
Psychologicznej
07—09 października
2021 Sopot

Największe autorytety polskiej psychologii.
Najlepsze publikacje psychologiczne
i popularnonaukowe.
Wykłady, dyskusje, spotkania, warsztaty.
Tylko prawdziwa psychologia.

Program

07
10
08
10
09
10
festiwalowe lokalizacje
i informacje praktyczne

Kontakt

organizator: info@smakslowa.pl

kontakt dla mediów: aj.switajska@smakslowa.pl

informacje dla mediów:

Program festiwalu
Premiery książkowe

miejsca

SMAK SŁOWA KSIĘGARNIA
ul. Boh. Monte Cassino 6A

SALA HERBOWA URZĘDU
MIASTA SOPOTU

ul. Kościuszki 25/26

organizator
współorganizator
patronat honorowy

Prezydent miasta Sopotu
- Jacek Karnowski

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu
SWPS w Sopocie
dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek,
prof. Uniwersytetu SWPS

partnerzy
patronat merytoryczny
patroni medialni