Ewa
Woydyłło Osiatyńska

Doktor psychologii, psychoterapeutka, specjalistka w dziedzinie uzależnień i problemów rodzinnych. Dyrektorka Regionalnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Fundacji im. Stefana Batorego, członkini rady programowej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom oraz Fundacji Na Rzecz Różnorodności „a/typowi”.
Autorka artykułów i wywiadów o tematyce rozwojowej i społecznej oraz wielu książek, m.in. Sekrety kobiet; Podnieś głowę; W zgodzie ze sobą; Buty szczęścia; Bo jesteś człowiekiem: żyć z depresją, ale nie w depresji; Dobra pamięć, zła pamięć; Żal po stracie: lekcje akceptacji.

Sprawdź w programie