Maria
Jarymowicz

Emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Kierowała Katedrą Psychologii Osobowości oraz Zespołem Badań nad Tożsamością Indywidualną i Społeczną. Przez dekady wykładała psychologię emocji i motywacji. Lata 1963–2013 poświęciła badaniom, dotyczącym głównie relacji Ja–Inni. Ich przedmiot zawiera się w podtytule książki napisanej wspólnie z Anną Szuster (2014): Rozmowy o rozwoju osobowym. Od koncentracji na sobie i swoich do otwartości na świat i altruizmu.

Sprawdź w programie