Anna
Szuster

Profesor tytularny, kieruje Katedrą Psychologii Społecznej, Osobowości i Procesów Emocjonalnych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada psychologię społeczną. Od lat 80. realizuje badania nad altruizmem pochodnym od przyjmowania perspektywy innych ludzi. Ich najnowsze rezultaty i syntezy przedstawione zostały w publikacjach: Crucial dimensions of human altruism (2016) oraz Z drugiej strony góry. O oczywistych i nieoczywistych następstwach przyjmowania perspektywy innej osoby (2019).

Sprawdź w programie